Betingelser

Sist oppdatert: 1. juli 2018

Tjenestevilkår

Hvem er vi?

Skyscanner («oss», «vi» eller «vår», alt etter hva konteksten krever) er en global virksomhet som tilbyr øyeblikkelige tjenester for reisesøk på nett (inkludert, men ikke begrenset til, prissammenligning for fly, hoteller og bilutleie) til brukere i hele verden via vår nettside, våre apper og andre plattformer («Skyscanners plattformer»).

Skyscanner er ikke et reisebyrå, og er ikke ansvarlige for å tilby, bestemme eller kontrollere prisene for noen av reisealternativene eller produktene (slik som flyvninger eller hoteller) som du kan søke etter, finne på og/eller bestille via Skyscanners tjenester eller Skyscanners plattformer («tredjeparts reiseprodukter»). Alle slike reiseprodukter fra tredjeparter leveres av uavhengige reisebyråer, flyselskaper, hoteller, turoperatører eller andre tredjeparter, og er underlagt vilkårene og betingelsene satt av de tredjepartene.

Skyscanners tjenester og Skyscanners plattformer leveres av Skyscanner Limited, et lukket aksjeselskap inkorporert og registrert i England og Wales med selskapsnummer 04217916. Våre selskapsdetaljer, inkludert korrespondanseadresse og registrert kontor, er tilgjengelige her.

Disse vilkårene

Disse vilkårene og betingelsene («vilkår») styrer din tilgang til og bruk av Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer og utgjør, sammen med våre retningslinjer for personvern, en lovmessig avtale mellom deg og Skyscanner. Ved å laste ned, få tilgang til eller på annen måte bruke Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket i disse vilkårene og retningslinjene for personvern.

Noen av Skyscanners tjenester og/eller plattformer (for eksempel vår «Skyscanner for virksomheter» B2B-produkter) pålegger andre vilkår og betingelser når du bruker de tjenestene. Når det er tilfelle, vil du få et klart varsel om det, og dy vil bli bedt om å bekrefte at du aksepterer de vilkårene og betingelser som, der passende, vil gjelde i stedet for eller sammen med disse vilkårene.

Vi kan når som helst endre disse vilkårene etter vår vurdering. Dersom disse vilkårene blir endret, vil vi vise de reviderte vilkårene og betingelsene på eller via Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer, og du vil anses for å ha akseptert alle endringer dersom du fortsetter å bruke Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer etter endringene har blitt vist.

Dersom du ikke aksepterer alle disse vilkårene, skal du ikke bruke Skyscanners tjenester eller Skyscanners plattformer.

Bruk av Skyscanners tjenester

Du kan kun bruke Skyscanners tjenester og Skyscanners plattformer med gjeldende lover og for lovlige formål. Ved at du samtykker med disse vilkårene, gir vi deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv tillatelse til å laste ned, få tilgang til og bruke Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer for egne personlige og ikke-kommersielle formål, og for ingen andre formål. Vi gir deg en slik tillatelse underforstått at du samtykker med at du ikke skal:

 1. a) bruke Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer for formål som er upassende, ulovlig eller for å publisere eller overføre materialer som (i) er ærekrenkende, uanstendige eller på annen måte støtende; (ii) bryter fortrolighet eller privatlivet til noen tredjeparts rettigheter, inkludert kopibeskyttelse, varemerker eller annen intellektuell eiendomsrett; (ii) publiseres, deles eller overføres i den hensikt å reklamere eller promotere deg selv eller en tredjepart; eller (iv) er villedende eller som uriktig fremstiller din identitet eller at du på noen måte er sponset, tilknyttet eller forbundet med Skyscanner;
 2. b) bruke Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer for kommersielle formål, eller på noen måte som kan forårsake skade på Skyscanner eller bringe Skyscanner i vanry;
 3. c) ta fra hverandre, omvendt utvikle eller på annen måte dekompilere noen programvarer, applikasjoner, oppdateringer eller fastvare inne i, eller tilgjengelig via, Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer bortsett fra der det er tillatt ved lov.
 4. d) kopiere, distribuere, kommunisere til allmennheten, selge, leie eller på annen måte bruke Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer, eller prøve å krenke noen sikkerhetstiltak brukt for å forhindre eller begrense tilgang til eller bruk av Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer;
 5. e) bruke eller intervenere med Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer på en måte som kan skade, ubrukeliggjøre, overbelaste, svekke eller kompromittere våre systemer eller sikkerhet, eller forstyrre andre brukere;
 6. f) introdusere til eller overføre via Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer noen forstyrrende programkoder, virus, «DDOS»-angrep eller «spam»-angrep, ormer, trojanske hester, autorisasjonsnøkler, lisenskontrollverktøy eller programvarelåser;
 7. g) fjerne, endre eller erstatte noen merknader for forfatterskap, varemerker, forretningsnavn, logoer eller andre betegnelser for opprinnelsen til Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer som produktet til noen annen enn Skyscanner;
 8. h) bruke noen automatiserte dataprogrammer eller applikasjoner for å skanne, kopiere, indeksere, sortere eller på annen måte utnytte Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer eller noen annen del derav.

Der du registrerer deg for noen funksjoner eller bruk av Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer som krever bruk av en innloggingskonto eller passord, sier du deg enig i at du er ansvarlig for å holde de passordene og innloggingsdetaljene konfidensielle og sikre. Dersom du blir oppmerksom på, eller mistenker for noen grunn, at sikkerheten til dine innloggingsdetaljer har blitt kompromittert, vennligst gi beskjed til oss her så snart du kan.

Skyscanners tjenester og Skyscanners plattformer er ikke ment for barn under 13 år, og ingen under 13 år kan gi noe informasjon til, på eller via Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer. Vi samler ikke vitende inn personlig informasjon fra barn under 13 år, og dersom vi får vite at vi har samlet inn eller mottatt informasjon fra et barn under 13, vil vi slette den informasjonen i samsvar med retningslinjene våre for personvern.

I den grad noen elementer av Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer driftes fra en tredjeparts nettside (f.eks.Facebook eller andre sosiale medier), og det er separate vilkår og betingelser for bruk for denne tredjeparts nettsiden, samtykker du helt med nevnte vilkår og betingelser.

Dele informasjon med oss

Vi tar personvernet ditt alvorlig, og opererer alltid i samsvar med gjeldende datavernlover. Du anerkjenner at all personlig identifiserbar informasjon du sender til eller via Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer kan brukes av oss i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Du samtykker med å sikre at all personlig identifiserbar informasjon du gir oss er oppdatert, og at du har fått alle innvilgelser, lisenser eller godkjenninger nødvendig for å la oss bruke den informasjonen i samsvar med disse vilkårene og med våre retningslinjer for personvern.

I den grad Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer lar deg publisere, laste opp, overføre eller på annen måte gjøre informasjon, bilder, videoer eller annen informasjon tilgjengelig for Skyscanner eller andre Skyscanners brukere («brukerinnhold»), samtykker du i at:

 1. a) du er eneansvarlig for brukerinnholdet du laster opp, og du representerer og samtykker i at du ikke skal dele noe som du ikke har tillatelse eller rett til å dele og som du ikke kan gi den lisensen referert til i paragraf (b) under;
 2. b) selv om alle intellektuelle eiendomsretter i brukerinnhold eies av deg eller dine lisensgivere, gir du herved Skyscanner og dets tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, vedvarende, royalty-free, verdensomspennende, overførbar og viderelisensierbar rett til å bruke, reprodusere elektronisk og på andre måter, vise, distribuere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette og skape avledende arbeider fra alt slikt brukerinnhold (ekskludert personlig identifiserbar informasjon), inkludert for å reklamere og markedsføre Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer;
 3. c) vi er ikke i noen omstendigheter forpliktet til å lagre, beholde, publisere eller gjøre tilgjengelig noe brukerinnhold lastet opp av deg, og du skal selv være ansvarlig for å lage sikkerhetskopier av slikt brukerinnhold dersom nødvendig.

I den grad du gir oss noen forslag, kommentarer, forbedringer, ideer eller andre tilbakemeldinger («tilbakemelding»), vil du heretter gi eierskapet av alle intellektuelle eiendomsretter i form av den tilbakemeldingen til oss, og anerkjenner at vi kan bruke og dele slike tilbakemeldinger for alle formål etter vår vurdering. Du kan gi oss tilbakemeldinger ved å klikke på fanen «Tilbakemelding» eller her.

Skyscanners eiendom

Unntatt der det er omtalt andre steder i disse vilkårene, er alle intellektuelle eiendomsretter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett (inkludert opphavsrett i dataprogramvare), patenter, varemerker eller forretningsnavn, designrettigheter, databaserettigheter, know-how, forretningshemmeligheter og rett til fortrolighet i Skyscanners tjenester og plattformer (sammen kalt de «intellektuelle eiendomsrettene») eid av eller lisensiert til Skyscanner. Du anerkjenner at ved å bruke Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer, får du ingen rettigheter, tittel eller interesser i eller til Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer, og heller ikke i eller til de intellektuelle eiendomsrettene, bortsett fra den begrensede tilgangen til å bruke Skyscanners tjenester og Skyscanners plattformer gitt at du følger disse vilkårene. Du anerkjenner også at du ikke har rett til å få tilgang til noen deler av Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer i form av kildekode.

Andre personers eiendom

Vi respekterer andres intellektuelle eiendomsretter. Dersom du har grunn til å tro at din opphavsrett blir krenket av noe innhold på Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer, ber vi deg sende et skriftlig varsel om krenkelsen til adressen som står skrevet i starten av vilkårene, og markere varselet med «juridisk direktør».

Prisnøyaktighet og ansvarsfraskrivelse

Din bruk av Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer gjøres helt på egen risiko.

Selv om vi håndhever en streng «prisnøyaktighet» med alle partnere som gir oss reiseinformasjon, og bestreber å sikre at innholdet som vises på eller via Skyscanners tjenester og plattformer er oppdaterte og nøyaktige, kan vi ikke garantere påliteligheten eller nøyaktigheten til dette innholdet. Vi leverer Skyscanners tjenester og plattformer som det fremstår, og fraskriver oss alt ansvar, garantier og betingelser av alle slag, enten uttrykt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for tittel, brudd på patenter eller åndsrettigheter, salgbarhet og nøyaktighet, i tillegg til alle implisitte garantier om handelskutyme eller etablert atferd/handlemåte. I den grad det er tillatt av loven, gir vi ingen representasjon og ingen garantier til deg for at Skyscanners tjenester og Skyscanners plattformer er (a) nøyaktige, fullstendige eller oppdaterte; (b) alltid vil være tilgjengelige; (c) vil møte forventningene dine; eller (d) er sikre eller fri fra feil, mangler, virus eller skadelig programvare.

Gjøre bestillinger via Skyscanner

Skyscanner er ikke et reisebyrå og er ikke ansvarlig for å levere noen reisealternativer vist på Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer, og heller ikke for å bestemme eller kontrollere prisene vi viser. Alle reiseprodukter fra tredjepart som du finner og/eller bestiller via Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer leveres av uavhengige reisebyråer, flyselskaper, hoteller, reiseoperatører eller andre tredjeparter («reiseleverandører»).

Skyscanner forenkler din bestilling med reiseleverandører, men er ikke ansvarlig og har ikke ansvar overfor deg i forhold til slike bestillinger. Identiteten til de relevante reiseleverandørene og vilkårene og betingelsene gjeldende din bestilling med dem («reiseleverandørens vilkår») vil bli sendt til deg ved bestillingen, og du bør sikre at du leser og forstår dem fullt og helt før du fullfører bestillingen din.

Reiseleverandørens vilkår vil beskrive hvilke rettigheter du har i forhold til reiseleverandøren, og vil forklare deres ansvar overfor deg i tilfelle noe går galt.

Du samtykker fullt og helt i å underlegge deg alle reiseleverandørens gjeldende vilkår. Du anerkjenner at brudd på reiseleverandørens vilkår kan resultere i avbestilling av billetter eller reservasjoner, tilbaketrekking av bonuspoeng og andre fordeler og ekstra avgifter.

Når du har brukt Skyscanner-plattformer til å bestille to eller flere relaterte reiseprodukter innen en 24-timers periode (for eksempel en flyvning, og deretter separat (innen 24 timer etter første bestilling) et hotell), kan dette klassifiseres som et «sammensatt reisearrangement» avhengig av hvor du befinner deg og de aktuelle forbrukerbeskyttelseslovene som finnes.  Når et sammensatt reisearrangement er opprettet, vil du ikke ha samme nivå av forbrukerbeskyttelse som du ville fått ved bestilling av både fly og hotell sammen gjennom én enkelt agent (der du da kan få fordelene som gjelder ved å bestille feriepakker).  Dette betyr at du må stole på at hver enkelt leverandør utfører sine tjenester, og ikke ha juridisk regress til arrangøren eller forhandleren av en pakke. I tilfelle konkurs hos en av leverandørene som er involvert i det sammensatte reisearrangementet, vil ikke beskyttelsene som er tilgjengelig under EUs pakkereisedirektiver gjelde. 

Begrensninger og unntak fra ansvar

Disse vilkårene beskriver det fulle omfanget av Skyscanners forpliktelser og ansvar i forhold til Skyscanners tjenester og plattformer.

Skyscanner har overhodet intet ansvar for noen avtaler du gjør med tredjeparter som følge av din bruk av Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer (inkludert, uten begrensninger, alle reiseleverandører). I de tilfeller du opplever noen problemer med noen bestillinger du gjør eller prøver å gjøre via Skyscanner, anerkjenner du at du bør løse problemet med den relevante reiseleverandøren, og at den eneste løsningen i slike situasjoner, inkludert refusjon, ligger hos den relevante reiseleverandøren, og ikke med Skyscanner. Der Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer inneholder lenker til andre nettsider og ressurser levert av tredjeparter, gis disse lenkene bare for informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettsidene eller ressursene, og aksepterer ikke noe ansvar for dem eller noe tap eller skade som kan oppstå ved at du bruker dem.

Du kan se reklamemateriell fra tredjeparter på Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer. Hver individuelle annonsør er eneansvarlig for innholdet i annonsematerialet, og Skyscanner aksepterer ikke noe ansvar for innholdet i annonsematerialet, inkludert, uten begrensning, noen feil, mangler eller unøyaktigheter.

I den ytterste grad det er tillatt av loven, aksepterer vi ikke (sammen med våre konsulenter, direktører, ansatte, representanter, tilknyttede selskaper, leverandører og tredjeparter) noe ansvar for (a) noen unøyaktigheter eller mangler i innholdet som vises på eller via Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer; eller (b) noen force majeure, uhell forsinkelser eller noen spesielle, indirekte eller følgeskader eller straffeerstatning av noe slag (inkludert, uten begrensning, tapt fortjeneste eller sparepenger), enten det er basert i kontrakt, forvoldt skade (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller på annen måte blir påført deg og som kommer ut av, eller i tilknytning til, din tilgang til, bruk av eller at du ikke har tilgang til å bruke Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer eller noe innhold deri.

Underlagt disse vilkårene og i den grad det er tillatt av loven, er vårt maksimale, samlede ansvar overfor deg i saker som kommer ut av eller er tilknyttet disse vilkårene eller din tilgang til, bruk av eller at du ikke har tilgang til å bruke Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer, begrenset til summen av 100 £ (ett hundre engelske pund).

Ingenting i disse vilkårene skal begrense eller ekskludere (a) vårt ansvar ved død eller personskader grunnet vår uaktsomhet eller vårt bedrageri eller feilaktige fremstilling; (b) noe annet ansvar som ikke kan ekskluderes av loven; eller (c) dine lovfestede rettigheter.

Ditt ansvar overfor oss

Underlagt disse vilkårene vil du være ansvarlig og forpliktet overfor oss for alle handlinger, krav, prosesser, kostnader, skader, tap og utgifter (inkludert uten begrensning, saksomkostninger) pådratt oss eller din gruppe, og alle våre konsulenter, direktører, ansatte og representanter, som kommer av, eller er på noen måte forbundet med, din bruk av Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer eller brudd på disse vilkårene.

Oppsigelse

Skyscanner kan ved absolutt diskresjon avslutte alle avtaler med deg under disse vilkårene når som helst etter å ha varslet deg og/eller, dersom du har en innloggingskonto, ved å kansellere medlemskapet ditt og din tilgang til kontoen din. Skyscanner kan når som helst suspendere din bruk av Skyscanners tjenester og/eller plattformer uten varsel uten å pådra seg noe ansvar overfor deg overhodet.

Alminnelige bestemmelser

Du anerkjenner at din uautoriserte bruk av Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer kan resultere i uopprettelig skade på Skyscanner og/eller Skyscanners tilknyttede selskaper eller lisensgivere hvor pengeerstatning vil være utilstrekkelig. Derfor, i tilfelle slik uautorisert bruk, har vi og våre tilknyttede selskaper og/eller lisensgivere (som gjeldende) retten til, i tillegg til alle andre rettslige midler tilgjengelig, å søke om et øyeblikkelig pålegg mot deg som forbyr deg videre bruk av Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer.

Dersom noen bestemmelser er ugyldige eller ikke lar seg håndheve (helt eller delvis) i disse vilkårene, skal ikke påvirke gyldigheten eller tvangskraften for de gjenværende bestemmelsene (helt eller delvis). Alle eller deler av provisjonene som blir dømt av en kompetent domstol til å være ugyldig eller til å ikke la seg håndheve, skal det anses som fjernet fra disse vilkårene.

Disse vilkårene er for deg personlig. Du er ikke berettiget til å gi disse vilkårene helt eller delvis til noen tredjepart uten før å motta vår skriftlige tillatelse.

Disse vilkårene representerer hele avtalen mellom oss og deg, og avløser og erstatter alle tidligere vilkår, betingelser, enigheter og avtaler i forhold til ditt bruk av Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer.

Vi vil handle raskt ved enhver indikasjon på brukerinnhold som bryter disse vilkårene. Der du vet om eller mistenker noen ulovlig aktivitet, eller vet om eller mistenker at arbeid som tilhører deg har blitt krenket, ber vi deg skrive til oss på adressen oppgitt under og markere den med «juridisk direktør».

All svikt fra vår side i å håndheve noen av disse vilkårene skal ikke anses som et avkall på dem eller retten til å håndheve noen av disse vilkårene.

En person som ikke er en part i disse vilkårene har ingen rettigheter til å håndheve noen bestemmelser i disse vilkårene.

Uansett hvilket land du bruker Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer fra, vil, i den grad det er tillatt av loven, disse vilkårene og din bruk av Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer styres i samsvar med lovene i England og Wales, og du blir ansett for å ha underlagt deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales for å løse alle tvister som kan oppstå herunder.

Kontakt oss

Dersom du trenger mer informasjon om Skyscanner eller har forslag for hvordan vi kan forbedre Skyscanners tjenester og/eller Skyscanners plattformer, kan du kontakte oss her. Alternativt kan du skrive til oss på adressen Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, og merke brevet med «juridisk direktør».

Få enda mer ut av Skyscanner

Registrer deg for vårt