COVID-19 (coronavirus) kan påvirke dine reiseplaner. Uansett hvor du skal reise, finner du aktuelle råd her.

Betingelser

Sist oppdatert: februar 2020

Hvem er vi?

Skyscanner («oss», «vi» eller «vår», alt etter hva konteksten krever) tilbyr tjenester for reisesøk på nett (inkludert prissammenligning for flyvninger, hoteller og bilutleie) og andre reiserelaterte tjenester («tjenester») til reisende i hele verden via våre nettsider, apper og andre plattformer («plattformer»).

Skyscanner er ikke et reisebyrå, og er ikke ansvarlige for å tilby, bestemme eller kontrollere prisene for noen av reisealternativene eller produktene som du finner og bestiller via våre tjenester («tredjeparts reiseprodukter»). Alle slike reiseprodukter fra tredjeparter leveres av uavhengige reisebyråer, flyselskaper, hoteller, turoperatører eller andre tredjeparter («reiseleverandører») og er underlagt vilkårene og betingelsene som er satt av disse tredjepartene.

Våre tjenester og plattformer leveres av Skyscanner Limited, et aksjeselskap inkorporert og registrert i England og Wales med selskapsnummer 04217916.  Våre enheter som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med Skyscanner henvises i disse vilkårene til som «Selskaper i Skyscanner-konsernet». Du kan finne våre opplysninger, inkludert korrespondanseadresse og registrert kontor, på våre sider med selskapsopplysninger.

Disse vilkårene

Disse vilkår og betingelser («vilkår») styrer din tilgang til og bruk av våre tjenester og plattformer, sammen med våre retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler og retningslinjer for vårt community. Ved å åpne eller bruke tjenestene eller plattformene bekrefter du at du har lest, forstått og godtar disse vilkårene og de som finnes i retningslinjene for personvern, informasjonskapsler og vårt community.

Ved noen av våre tjenester og plattformer (for eksempel våre «Skyscanner for virksomheter»-produkter) gjelder andre vilkår og betingelser når du bruker disse tjenestene. Der dette er tilfellet, vil du varsles tydelig om det, og disse retningslinjene vil være virksomme i stedet for eller sammen med disse vilkårene etter det som er aktuelt.

Vi kan når som helst, og etter vår egen vurdering, endre disse vilkårene. Hvis disse vilkårene endres, vil vi publisere de reviderte vilkårene og betingelsene, og det antas at du godtar eventuelle endringer hvis du fortsetter å bruke våre tjenester eller plattformer etter at endringene er vist. Dersom du ikke aksepterer alle disse vilkårene, skal du ikke bruke våre tjenester eller plattformer.

Bruk av våre tjenester

Du kan kun bruke våre tjenester og plattformer med gjeldende lover og for lovlige formål. Ved samtykke til disse vilkårene, gir vi deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv tillatelse til å laste ned, få tilgang til og bruke våre tjenester og/eller plattformer for egne personlige og ikke-kommersielle formål, og for ingen andre formål. Vi gir deg denne lisensen på grunnlag av at du godtar at du ikke skal:

 1. bruke våre tjenester eller plattformer for formål som er upassende eller ulovlige, eller for å publisere eller overføre materialer som: (i) er ærekrenkende, uanstendige eller på annen måte støtende, (ii) bryter fortrolighet eller privatlivet til noen tredjeparts rettigheter, inkludert kopibeskyttelse, varemerker eller annen intellektuell eiendomsrett, (ii) publiseres, deles eller overføres i den hensikt å reklamere eller promotere deg selv eller en tredjepart, eller (iv) er villedende eller som uriktig fremstiller din identitet eller at du på noen måte er sponset, tilknyttet eller forbundet med Skyscanner, eller (v) du ikke på annen måte har noen rettigheter eller nødvendige tillatelser du må gjøre tilgjengelige;
 2. bruke våre tjenester eller plattformer for kommersielle formål, eller på noen måte som kan forårsake skade på Skyscanner eller bringe Skyscanner i vanry;
 3. ta fra hverandre, omvendt utvikle eller på annen måte dekompilere noen programvarer, applikasjoner, oppdateringer eller fastvare i, eller tilgjengelig via våre tjenester eller plattformer, bortsett fra der det er tillatt ved lov;
 4. kopiere, distribuere, kommunisere til allmennheten, selge, leie ut eller på annen måte bruke våre tjenester eller plattformer, eller prøve å krenke noen sikkerhetstiltak som finnes for å begrense din tilgang til eller bruk av våre tjenester eller plattformer;
 5. bruke eller intervenere med våre tjenester eller plattformer på en måte som kan skade, ubrukeliggjøre, overbelaste, svekke eller kompromittere våre systemer eller sikkerhet, eller forstyrre andre brukere;
 6. introdusere til, eller overføre via våre tjenester eller plattformer eventuell forstyrrende eller ondsinnet kode, virus, orm eller trojansk hest, eller en «tjenesteavvisning» eller et «spam»-angrep; eller
 7. fjerne, endre eller erstatte noen merknader for forfatterskap, varemerker, forretningsnavn, logoer eller andre betegnelser for opprinnelsen til våre tjenester eller plattformer, eller videreformidle våre tjenester eller plattformer som produktet fra noen andre enn Skyscanner.

Du godtar dessuten å ikke bruke noen uautorisert automatisk dataprogram, programvareagent, bot, spider eller annen programvare eller applikasjon for å skanne, kopiere, indeksere, sortere eller på annen måte utnytte våre tjenester eller plattformer eller dataene som finnes på disse. Skyscanner har foretatt en betydelig investering i å innhente, behandle og presentere tusenvis av reisedataleverandører, og tilbyr tilgang til reisedata på en kommersiell API-basis, slik at ethvert brudd på disse bestemmelsene er et konkret brudd på disse vilkårene, og Skyscanner forbeholder seg retten til å foreta eventuelle tekniske eller juridiske tiltak for å oppdage og begrense uautorisert automatisk tilgang til våre tjenester og plattformer.

Der du registrerer deg for våre tjenester eller plattformer med en innloggingskonto eller passord, er du ansvarlig for å holde disse passordene og innloggingsdetaljene konfidensielle og sikre. Dersom du blir oppmerksom på, eller mistenker av noen grunn, at sikkerheten til dine innloggingsdetaljer har blitt kompromittert, vennligst gi beskjed til oss via vår Helpdesk umiddelbart.

Tjenestene og plattformene våre er ikke beregnet for barn under 16 år, og ingen under 16 år kan gi opplysninger til oss eller via våre tjenester eller plattformer. Vi samler ikke vitende inn personopplysninger fra barn under 16 år, og dersom vi får vite at vi har samlet inn eller mottatt opplysninger fra et barn under 16, vil vi slette den informasjonen i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

I den grad noen del av våre tjenester eller plattformer driftes fra en tredjeparts nettside (f.eks.Facebook eller andre sosiale medier), og det er separate vilkår for bruk for disse nettsidene, samtykker du helt med disse vilkår og betingelser i tillegg til disse vilkårene.

Dele opplysninger med oss

Vi tar personvernet ditt alvorlig, og opererer alltid i samsvar med gjeldende datavernlover. Du anerkjenner at alle personopplysninger (slik som definert i våre retningslinjer for personvern) som du gir til eller via våre tjenester eller plattformer kan brukes av oss i samsvar med våre retningslinjer for personvern. Du samtykker i å sikre at alle personopplysninger som du gir til oss er oppdaterte og at du har fått alle innvilgelser, lisenser eller godkjenninger nødvendig for å la oss bruke den informasjonen i samsvar med disse vilkårene, retningslinjene for vårt community og våre retningslinjer for personvern.

I den grad våre tjenester eller plattformer lar deg publisere, laste opp, overføre eller på annen måte gjøre informasjon, bilder, videoer eller andre data tilgjengelig for Skyscanner eller andre Skyscanners brukere («brukerinnhold»), samtykker du i at:

 1. du er eneansvarlig for brukerinnholdet du laster opp, og du representerer og samtykker i at du ikke skal dele noe som du ikke har tillatelse eller rett til å dele og som du ikke kan gi den lisensen som er angitt i avsnitt 2 nedenfor;
 2. selv om alle intellektuelle eiendomsretter i brukerinnhold eies av deg eller dine lisensgivere, og du alltid står fritt til å dele ditt brukerinnhold med andre, gir du herved Skyscanner og selskaper i Skyscanner-konsernet en ikke-eksklusiv, vedvarende, royalty-free, verdensomspennende, overførbar og viderelisensierbar rett til å betjene, bruke, reprodusere elektronisk og på andre måter, vise offentlig, distribuere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette og skape avledende arbeider fra alt slikt brukerinnhold (i samsvar med våre retningslinjer for personvern), inkludert for å reklamere og markedsføre våre tjenester og plattformer. Vi kan for eksempel bruke brukerinnholdet som er tilgjengelig for våre forretningspartnere eller andre selskaper i Skyscanner-konsernet for å vise på deres egne nettsider. Du har kontroll over brukerinnholdet som du laster opp til Skyscanners tjenester og kan avslutte denne lisensen når som helst ved å enten slette brukerinnholdet eller din Skyscanner-konto. Slettet brukerinnhold fjernes straks innen 48 timer.
 3. vi er ikke i noen omstendigheter forpliktet til å lagre, beholde, publisere eller gjøre tilgjengelig noe brukerinnhold som er lastet opp av deg, og du skal selv være ansvarlig for å lage sikkerhetskopier av ditt eget brukerinnhold.

Hvis du gir oss noen forslag, kommentarer, forbedringer, ideer eller andre tilbakemeldinger («tilbakemelding»), vil du heretter ugjenkallelig gi eierskapet av alle intellektuelle eiendomsretter i form av den tilbakemeldingen til oss, og anerkjenner at vi kan bruke og dele slike tilbakemeldinger for alle formål etter vår vurdering. Du kan gi oss tilbakemeldinger ved å klikke på fanen «Tilbakemelding» eller gjennom vår helpdesk.

Skyscanners eiendom

Unntatt der det er omtalt andre steder i disse vilkårene, er alle intellektuelle eiendomsretter, inkludert opphavsrett (inkludert opphavsrett i dataprogramvare), patenter, varemerker eller forretningsnavn, designrettigheter, databaserettigheter, know-how, forretningshemmeligheter og rett til fortrolighet i våre tjenester og plattformer (sammen kalt de «intellektuelle eiendomsrettene») eid av eller lisensiert til Skyscanner. Du godtar at ved å bruke tjenestene eller plattformene vil du ikke oppnå noen rett, tittel eller interesse i eller til disse unntatt den begrensede lisensen til å bruke dem som du har fått gjennom disse vilkårene. Du anerkjenner også at du ikke har noen rett til tilgang til tjenestene eler plattformene i kildekodeform med mindre dette utgis under en lisens om spesifikt tillater slik tilgang.

Andre personers eiendom

Vi respekterer andres intellektuelle eiendomsretter. Dersom du har grunn til å tro at din opphavsrett blir krenket av noe innhold på våre tjenester eller plattformer, ber vi deg sende et skriftlig varsel om den påståtte krenkelsen til legal@skyscanner.net, rettet til juridisk avdeling. Alternativt kan du ta kontakt med oss skriftlig til:

Skyscanner Legal Department

Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9EN

For å hjelpe oss til å løse eventuell påstått overtredelse, og der det er aktuelt for å foreta en gyldig varsling under Digital Millennium Copyright Act (der den juridiske avdelingen er den tilordnede agenten), inkluder følgende informasjon i varslingen:

 1. identifisering av opphavsrettslig beskyttet arbeid som hevdes å være gjenstand for overtredelsen;
 2. identifisering av påstått krenket materiale og tilstrekkelig med informasjon for oss for å rimelig kunne finne det på våre tjenester (angi URL-ene til materialene);
 3. tilstrekkelig informasjon for at Skyscanner skal ta kontakt med deg, slik som en adresse, et telefonnummer samt en e-postadresse, hvis tilgjengelig;
 4. en erklæring fra deg om at du er i god tro om at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettslig eier, agent eller loven;
 5. for krav kun under DMCA, en erklæring fra deg, fremlagt under straff for mened, om at informasjonen over i din varsling er nøyaktig og at du er opphavsrettslig eier eller er autorisert til å handle på opphavsrettslig eiers vegne, samt din fysiske eller elektroniske signatur.

Prisnøyaktighet og ansvarsfraskrivelse

Din bruk av tjenestene og plattformene gjøres helt på egen risiko.

Selv om vi håndhever strenge retningslinjer for nøyaktighet i priser hos alle reiseleverandører som gir oss reiseinformasjon, og bestreber å sikre at innholdet som vises på eller via våre tjenester og plattformer er oppdaterte og nøyaktige, kan vi ikke garantere påliteligheten eller nøyaktigheten til dette innholdet.

På samme måte er våre prisprognoser basert på data som vi vurderer i forhold til tidligere pristrender, men det er ingen garanti for at våre prognoser vil være riktige.

Vi leverer tjenester og plattformer som det fremstår, og fraskriver oss alt ansvar, garantier og betingelser av alle slag, enten uttrykt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for tittel, brudd på patenter eller åndsrettigheter, salgbarhet og nøyaktighet, i tillegg til alle implisitte garantier om handelskutyme eller etablert atferd/handlemåte. I den grad det er tillatt av loven, gir vi ingen representasjon og ingen garantier til deg for at våre tjenester og plattformer er (a) nøyaktige, fullstendige eller oppdaterte; (b) alltid vil være tilgjengelige; (c) vil møte forventningene dine; eller (d) er sikre eller fri fra feil, mangler, virus eller skadelig programvare.

Prisprognoser

Skyscanner kan forsyne deg med flyvningsprognoseinformasjon hvis du velger å registrere deg for prisvarslinger. Våre prisforutsigelser er den beste gjetningen vi kan gi på ethvert tidspunkt basert på de data som vi holder som er relatert til tidligere trender. Det er ingen garanti for at våre prognoser vil være riktige, siden pris og tilgjengelighet avhenger av tredjeparter, slik som forklart over. Mens du kan velge å stole på våre prognoser, garanterer vi ikke og kan ikke garantere deres nøyaktighet og påtar oss intet ansvar for noen unøyaktighet eller utilgjengelighet med hensyn til indikative priser.

Gjøre bestillinger via Skyscanner

Skyscanner er ikke et reisebyrå og er ikke ansvarlig for å levere noen reisealternativer vist på tjenestene eller plattformene, og heller ikke for å bestemme eller kontrollere prisene vi viser. Eventuelle tredjeparts reiseprodukter som du finner og/eller bestiller via våre tjenester eller plattformer, leveres av uavhengige reiseleverandører.

Skyscanner forenkler din bestilling med reiseleverandører, men er ikke ansvarlig og har ikke ansvar overfor deg knyttet til slike bestillinger. Identiteten til de relevante reiseleverandørene og vilkårene og betingelsene gjeldende din bestilling med dem («reiseleverandørens vilkår») vil bli sendt til deg ved bestillingen, og du bør sikre at du leser og forstår dem fullt og helt før du fullfører bestillingen din.

Reiseleverandørens vilkår skal beskrive hvilke rettigheter du har knyttet til reiseleverandøren, og vil forklare deres ansvar overfor deg i tilfelle noe går galt.

Du samtykker fullt og helt i å underlegge deg alle reiseleverandørens gjeldende vilkår. Du anerkjenner at brudd på reiseleverandørens vilkår kan resultere i avbestilling av billetter eller reservasjoner, tilbaketrekking av bonuspoeng og andre fordeler og ekstra avgifter.

Når du har brukt våre plattformer til å bestille to eller flere relaterte reiseprodukter innen en 24-timers periode (for eksempel en flyvning og et hotell ble bestilt separat, men innen 24 timer etter hverandre), kan dette klassifiseres som et «sammensatt reisearrangement» avhengig av hvor du befinner deg og de aktuelle forbrukerbeskyttelseslovene som finnes. Når et sammensatt reisearrangement er opprettet, vil du ikke ha samme nivå av forbrukerbeskyttelse som du ville fått ved bestilling av både fly og hotell sammen gjennom én enkelt agent (der du da kan få fordelene som gjelder ved å bestille feriepakker). Dette betyr at du må stole på at hver enkelt reiseleverandør utfører sine tjenester, og ikke ha juridisk regress til arrangøren eller forhandleren av en pakke. I tilfelle konkurs hos en av leverandørene som er involvert i det sammensatte reisearrangementet, gjelder ikke beskyttelsene som er tilgjengelig under EUs pakkereisedirektiver.

Begrensninger og unntak fra ansvar

Disse vilkårene beskriver det fulle omfanget av Skyscanners forpliktelser og ansvar knyttet til våre tjenester og plattformer.

Skyscanner har absolutt intet ansvar for noen avtaler du gjør med tredjeparter som følge av din bruk av våre tjenester eller plattformer (inkludert, uten begrensninger, alle reiseleverandører). Hvis du opplever noen problemer med noen bestillinger du gjør eller prøver å gjøre via Skyscanner, anerkjenner du at du bør løse problemet med den relevante reiseleverandøren, og at den eneste løsningen i slike situasjoner, inkludert refusjon, ligger hos den relevante reiseleverandøren, og ikke hos Skyscanner. Der våre tjenester eller plattformer inneholder lenker til andre nettsider og ressurser levert av tredjeparter, gis disse lenkene bare for informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettsidene eller ressursene, og aksepterer intet ansvar for dem eller noe tap eller skade som kan oppstå ved at du bruker dem.

Du kan se reklamemateriell fra tredjeparter på våre tjenester og plattformer. Hver individuelle annonsør er eneansvarlig for innholdet i annonsematerialet, og Skyscanner aksepterer intet ansvar for innholdet i annonsematerialet, inkludert, uten begrensning, noen feil, mangler eller unøyaktigheter.

I den ytterste grad det er tillatt av loven, aksepterer vi ikke (sammen med våre konsulenter, direktører, ansatte, representanter, tilknyttede selskaper, leverandører og tredjeparter) noe ansvar for (a) noen unøyaktigheter eller mangler i innholdet som vises på eller via våre tjenester eller plattformer; eller (b) noen force majeure, uhell, forsinkelser eller noen spesielle, indirekte eller følgeskader eller straffeerstatning av noe slag (inkludert, uten begrensning, tapt fortjeneste eller tape besparelser), enten det er basert i kontrakt, forvoldt skade (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller på annen måte blir påført deg og som kommer ut av, eller i tilknytning til, din tilgang til, bruk av eller at du ikke har tilgang til å bruke våre tjenester eller plattformer eller noe av innhold på disse.

Underlagt disse vilkårene og i den grad det er tillatt av loven, er vårt maksimale, samlede ansvar overfor deg i saker som kommer ut av eller er tilknyttet disse vilkårene eller din tilgang til, bruk av eller at du ikke har tilgang til å bruke våre tjenester eller plattformer, begrenset til summen av 100 £ (ett hundre engelske pund).

Intet i disse vilkårene skal begrense eller ekskludere (a) vårt ansvar ved død eller personskader grunnet vår uaktsomhet eller vårt bedrageri eller feilaktige fremstilling; (b) noe annet ansvar som ikke kan ekskluderes av loven; eller (c) dine lovfestede rettigheter.

Ditt ansvar overfor oss

Underlagt disse vilkårene vil du være ansvarlig og forpliktet overfor oss for alle handlinger, krav, prosesser, kostnader, skader, tap og utgifter (inkludert uten begrensning, saksomkostninger) pådratt oss eller selskaper i Skyscanner-konsernet, og alle våre konsulenter, direktører, ansatte og representanter, som kommer av, eller er på noen måte forbundet med, din bruk av våre tjenester eller plattformer eller brudd på disse vilkårene.

Oppsigelse

Skyscanner kan ved absolutt diskresjon avslutte alle avtaler med deg under disse vilkårene når som helst etter å ha varslet deg og/eller, dersom du har en innloggingskonto, ved å kansellere medlemskapet ditt og din tilgang til kontoen din og fjerne eventuelt brukerinnhold du har lastet opp til våre tjenester eller plattformer. Skyscanner kan frata deg din tilgang og bruk helt eller delvis uten varsel når som helst, for eksempel for å forhindre at du laster opp eventuelt brukerinnhold, uten å pådra seg noe ansvar overfor deg på noen måte.

Alminnelige bestemmelser

Du anerkjenner at din uautoriserte bruk av våre tjenester eller plattformer kan resultere i uopprettelig skade på Skyscanner og/eller Skyscanners tilknyttede selskaper eller lisensgivere hvor pengeerstatning vil være utilstrekkelig. Derfor, i tilfelle slik uautorisert bruk, har vi og våre tilknyttede selskaper og/eller lisensgivere (som gjeldende) retten til, i tillegg til alle andre rettslige midler tilgjengelig, å søke om et øyeblikkelig pålegg mot deg.

Dersom noen bestemmelser er ugyldige eller ikke lar seg håndheve (helt eller delvis) i disse vilkårene, skal ikke det påvirke gyldigheten eller tvangskraften for de gjenværende bestemmelsene (helt eller delvis). Alle eller deler av bestemmelsene som dømmes av en kompetent domstol til å være ugyldig eller til å ikke la seg håndheve, skal det anses som fjernet fra disse vilkårene.

Disse vilkårene er for deg personlig. Du er ikke berettiget til å gi disse vilkårene helt eller delvis til noen tredjepart uten før å motta vår skriftlige tillatelse.

Disse vilkårene representerer hele avtalen mellom oss og deg, og avløser og erstatter alle tidligere vilkår, betingelser, enigheter og avtaler knyttet til din bruk av våre tjenester eller plattformer.

Vi vil handle raskt ved enhver indikasjon på brukerinnhold som bryter disse vilkårene. Der du kjenner til eller mistenker ulovlige aktiviteter, ta kontakt med vår helpdesk.

All svikt fra vår side i å håndheve noen av disse vilkårene skal ikke være et avkall på dem eller begrense retten til å håndheve noen av disse vilkårene.

En person som ikke er en part i disse vilkårene har ingen rettigheter til å håndheve noen bestemmelser i disse vilkårene.

Uansett hvilket land du bruker våre tjenester eller plattformer fra, vil, i den grad det er tillatt av loven, disse vilkårene og din bruk styres i samsvar med lovene i England og Wales, og du blir ansett for å ha underlagt deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales for å løse alle tvister som kan oppstå herunder. Hvis du bruker plattformene eller tjenestene til kommersielle formål, eller via et uautorisert dataprogram som ytterligere beskrevet og forbudt under avsnittet «bruk av våre tjenester» avsnittet i disse vilkårene, sender du inn til den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene til England og Wales for eventuelle tvister som oppstår herunder, med mindre det finnes en eksisterende kommersiell avtale mellom oss som styrer din bruk som angir noe annet.

Kontakt oss

Dersom du trenger mer informasjon om Skyscanner eller har forslag til hvordan vi kan forbedre våre tjenester eller plattformer, ta kontakt med vår helpdesk. Alternativt kan du skrive til oss på adressen Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, og merke brevet med «Chief Legal Officer».